Andréa Dahlman uzyskała tytuł licencjata nauk medycznych w dziedzinie pielęgniarstwa na Uniwersytecie w Linköping (HUiL) w Szwecji. Andréa posiada również dyplom studiów podyplomowych w dziedzinie nauk położniczych Uniwersytetu w Lund (Wydział Medyczny) w Szwecji, a także ukończyła kursy z zakresu leczenia ran, zarządzania projektami, onkologii, przywództwa, coachingu, wiedzy specjalistycznej o urządzeniach medycznych i nauczania. Andréa pracowała w szpitalach i ośrodkach zdrowia jako pielęgniarka rejonowa, a także przez wiele lat w ASIH (zaawansowana opieka domowa) z wyrobami medycznymi, stomią, dializami, chemioterapią itp. Pracowała nad szkoleniami z zakresu stosowania stomii i opieki stomijnej oraz współpracowała z dietetykiem w celu poprawy jakości życia pacjentów. Pracowała również przy badaniach klinicznych w różnych dziedzinach i mieszkała za granicą.

Specjalność Leczenie ran, pielęgniarstwo
Stopnie naukowe Licencjat nauk medycznych z pielęgniarstwa, dyplom studiów podyplomowych w dziedzinie nauk położniczych
Obszary specjalizacji OnkologiaitemWyroby medyczneitemZarządzanie projektemitemitems_list
Biuro Helsingborg, Szwecja
Płeć Kobieta