Stang posiada kwalifikacje doktora nauk medycznych uzyskane w Royal College of Surgeons w Irlandii i na Uniwersytecie w Oslo. Jest założycielem i dyrektorem zarządzającym Preventia Medisinske Senter AS. Jest także założycielem i dyrektorem generalnym Preventia Executive Health w Oslo. Ponadto pracował jako lekarz medycyny w zakresie praktyki ogólnej, medycyny pracy, medycyny prewencyjnej i oceny stanu zdrowia.