Mats Cardell dołączył do OstomyCure w 2010 roku i odegrał kluczową rolę w rozwoju i produkcji systemu TIES. Posiada tytuł magistra instytutu KTH. Ma 30-letnie doświadczenie w zakresie badań i rozwoju technologii medycznej i w międzynarodowej standaryzacji jako kierownik projektu i działu, dyrektor ds. technicznych i ds. własności intelektualnej oraz jako niezależny konsultant zarówno małych, jak i dużych organizacji. Mats Cardell był zaangażowany w rozwój wszczepialnych pomp insulinowych, systemów anestezjologicznych, respiratorów, analizatorów gazu i wielu innych obszarów w branży technologii medycznych. Pracował dla Vinnova, VGR, Sensidose, Episurf, Mikrolab, Diabetes Tools, Artema Medical, Siemens-Elema i innych.

Specjalność Badania i rozwój technologii medycznej
Stopnie naukowe Magister inżynier
Obszary specjalizacji Międzynarodowa standaryzacjaitemDyrektor ds. technicznychitemMedTechitemitems_list
Biuro Kampus AWL Karolinska
Płeć Mężczyzna