Andréa Dahlman har en sjuksköterskeexamen från Linköpings Universitet (HUiL). Andréa har även en examen i barnmorskevetenskap från Lunds Universitet (Medicinsk fakultet LU) och har genomgått kurser i sårvård, projektledning, onkologi, ledarskap, coaching, medicinteknisk expertis och undervisning. Andréa har arbetat på sjukhus, på vårdcentraler, som distriktssköterska och under många år i ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) med medicintekniska produkter, stomi, dialys, cellgiftsbehandling, m.m. Hon har arbetat med stomiutbildning samt stomivård och samarbetat med dietister för att förbättra livskvaliteten för patienterna. Hon har även arbetat med kliniska studier inom olika områden och bott utomlands.

Specialitet Sårvård, omvårdnad
Utbildning Kandidatexamen i omvårdnad, forskning inom barnmorskevetenskap
Kompetensområden OnkologiitemMedicintekniska produkteritemProjektledningitemitems_list
Kontor Helsingborg, Sverige
Kön Kvinna