Johan Järte är medicine doktor vid Karolinska Institutet och har en specialistexamen i klinisk radiologi. Dr. Järte har 20 års erfarenhet inom branschen för läkemedel, bioteknik och medicinteknik i olika ledande positioner på t.ex. Pharmacia (tidigare Pfizer), Orion Pharma, Janssen-Cilag och Serono Nordic, inom områden som spänner från preklinisk utveckling till marknadsföring. Sedan 2011 har Dr. Järte arbetar dels som medicinsk chef på ICT Health Support, och för drygt två år sedan var han en av grundarna för Svenska Patientpoolen, som har som mål att bli en ledande patientintegratör.

Specialitet Klinisk radiologi
Utbildning Medicine doktor
Kompetensområden Kliniska prövningaritemImmunologiitemInvärtesmedicinitemitems_list
Kontor AWL Karolinska Campus
Kön Man