Omfattande erfarenhet av att utveckla biotekniska och medicintekniska produkter från tidig FoU till kliniskt proof-of-concept och regulatoriska godkännanden. Fil. dr från Karolinska Institutet.

Omfattande erfarenhet av att utveckla biotekniska och medicintekniska produkter från tidig FoU till kliniskt proof-of-concept och regulatoriska godkännanden. Fil. dr från Karolinska Institutet.