Johan har en bred bakgrund inom riskkapital för IT och startupföretag. Ansvarar för M&A och affärsutveckling på Tandberg ASA, med riskkapitalerfarenhet från Springfondet och Telenor Venture. Johan ingick också i ledningsgruppen för ett högteknologiskt uppstartsbolag under dotcom-åren. Han har även civilekonomexamen från NTNU och MBA från Cornell University.

Specialitet Fusioner och förvärv
Utbildning Teknisk magisterexamen och MBA-examen
Kompetensområden Venture IT och uppstartföretagitemAffärsutvecklingitemInvestment Managementitemitems_list
Kontor Oslo Gate, Norge
Kön Man