30 år av allmän ledning på internationell basis har gett honom bred erfarenhet, ett omfattande nätverk och långsiktiga relationer inom området kirurgiska innovationer, tarmsjukdomsbehandling och uppföljning av stomipatienter.