Lars Petter Utseth började på Kistefos 2019. Innan han började på Kistefos arbetade han i Investment Banking Division på SpareBank1 Markets, med fokus på företagsförvärv och ECM-transaktioner. Herr Utseth har en civilekonomsexamen från Norska handelshögskolan (NHH).