Maria Klockare har en kandidatexamen i intensivvård från Uppsala universitet och har mer än 20 års erfarenhet från både stora globala biomedicinska branscher, medicinteknik och uppstartföretag. Maria har även under många år arbetat på intensivvårdsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset och Astrid Lindgrens barnsjukhus. Maria har bred erfarenhet av att planera, organisera och genomföra forskningsprojekt från tidig utveckling fram till marknadsföring, inklusive erfarenhet av utveckling av läkemedel för att behandla sepsis och medicinteknisk utveckling.

Specialitet Intensivvård
Utbildning Kandidatexamen i intensivvård
Kompetensområden LäkemedelitemMedicinsk teknikitemMedicinsk forskningitemitems_list
Kontor AWL Karolinska Campus
Kön Kvinna