TIES®-LOCK

TIES®-LOCK

Ingen permanent påse, vilket möjliggör en högre nivå av frihet och kontroll.

TIES-locket – ett lock för flergångsbruk till porten

TIES-locket är ett avtagbart lock som är fäst vid TIES-porten. Locket används för att uppnå en kontinent stomi efter att tarmen har växt in i implantatet och läkt helt. Locket har ett skjutreglage som kan skjutas åt sidan för att öppna ett hål i mittdelen, för tömning av tarminnehållet utan att locket behöver tas bort från porten. TIES-locket kan återanvändas och rengöras på samma sätt som stabilisatorn. Byt locket varje vecka.