Ladan Amiri är civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings Tekniska Högskola (LiTH). Ladan har mer än 25 års bred erfarenhet från både stora globala biomedicinska företag och uppstartsföretag med fokus på kvalitet, regulatoriska strategier, riskhantering, effektivitet, harmonisering, handledning och att leda aktiviteter och grupper. Ladan har betydande kunskaper och erfarenheter av kvalitetsledningssystem och registrering av produkter både med högre klassning, inklusive kombinationsprodukter, och produkter med lägre klassning för europeiska, amerikanska, kanadensiska och australiensiska marknader. Ladan har arbetat på företag som Episurf, RaySearch Laboratories, St Jude Medical, Maquet och Siemens.

Specialitet Kvalitetssäkring och regulatoriska frågor
Utbildning Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
Kompetensområden KvalitetsledningitemRiskhanteringitemRegulatoriska strategieritemitems_list
Kontor AWL Karolinska Campus
Kön Kvinna