OM OSTOMYCURE

OstomyCure AS är ett medicintekniskt företag med huvudkontor i Oslo i Norge. Företaget har utvecklat en revolutionerande teknik som kallas Transkutant Implanterbart Evakueringssystem, TIES Solution.

TIES Continent Ileostomy Solution består av TIES-implantatporten, TIES-locket och TIES-tömningspåsen som är avsedda att ersätta en konventionell ileostomi. Den möjliggör ett mer bekymmersfritt liv för patienter som lider av tarmsjukdomar som ulcerös kolit, cancer eller andra relaterade sjukdomar som kräver avlägsnande av kolon (tjocktarmen).

  • TIES Solution är resultatet av flera års forskning i kombination med den senaste 3D-tillverkningstekniken. Den har utvecklats och tillverkats i enlighet med regulatoriska standarder för att garantera patientsäkerheten.
  • År 2011 certifierades företaget enligt ISO 13485, kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter.
  • TIES-systemet fick CE-märkning enligt direktivet om medicintekniska produkter (MDD) i juni 2016. För att uppfylla de extra kraven enligt den nya europeiska förordningen om medicintekniska produkter (MDR) pågår en utökad klinisk studie för att samla in mer data om prestanda, användbarhet, livskvalitet och hälsoekonomi.
  • OstomyCure riktar sig till en marknad som uppskattas vara värd 2 miljarder USD per år.

INVESTERARRELATIONER

  • OstomyCure AS

    är ett privatägt företag som finansieras med privata medel och offentliga forskningsanslag.

  • Utöver de privata medlen så är företaget tacksamt för det omfattande stöd vi får från Norges Forskningsråd och Innovation Norway samt EU-kommissionens FTI Horizon 2020, vilket har varit omistligt för vår utveckling.

OSTOMYCURES LEDNING