Professor Chand är en mycket erfaren specialistkirurg och en globalt erkänd opinionsbildare inom kolorektal kirurgi, kolorektal cancerkirurgi och robotkirurgi. Han är ledamot i Royal College of Surgeons of England och har en doktorsexamen från Imperial College i London och en MBA från University of Leicester. Professor Chand har varit nära engagerad i utvecklingen av OstomyCures TIES-implantat och har behandlat patienter med produkten i företagets kliniska studie.

Professor Chand är en mycket erfaren specialistkirurg och en globalt erkänd opinionsbildare inom kolorektal kirurgi, kolorektal cancerkirurgi och robotkirurgi. Han är ledamot i Royal College of Surgeons of England och har en doktorsexamen från Imperial College i London och en MBA från University of Leicester. Professor Chand har varit nära engagerad i utvecklingen av OstomyCures TIES-implantat och har behandlat patienter med produkten i företagets kliniska studie.