Stig Jarle Pettersen anlitas som ekonomichef. Han är statligt auktoriserad revisor (Norge) med examen från NHH, Norges Handelshøyskole. Han har arbetat som CFO i börsnoterade och privata företag i Norge och Danmark och har bred erfarenhet från läkemedels- och bioteknikbranschen. De senaste 4 åren har han arbetat som CFO för en portfölj av mindre FoU-företag inom sektorn för bioteknik och medicinteknik.

Specialitet Medicinsk ekonomi
Utbildning Kandidatexamen i redovisning och ekonomi
Kompetensområden BokföringitemLäkemedelitemResearch & Developmentitemitems_list
Kontor Oslo
Kön Man