TIES®-TÖMNINGSPÅSE

TIES®-TÖMNINGSPÅSE

Ett tillbehör som är speciellt avpassat för locket och som används vid tömning av tarmavfall.

TIES-tömningspåse – en produkt för engångsbruk för tömning av en ileostomi

TIES-tömningspåsen är ett tillbehör som är speciellt avpassat för locket och som används vid tömning av tarmavfall. Påsen placeras över locket, med kopplingen monterad i spåret runt lockets bottendel. Påsen har en avrivningsdel för enkel konvertering till en påse med öppen ände, vilket gör det möjligt att tömma antingen i påsen eller direkt i toaletten. Tömningspåsen är avsedd för engångsbruk.