Pierwsi pacjenci zakwalifikowani do badania klinicznego C03 w Wielkiej Brytanii

Dzisiaj pierwszy pacjent został zakwalifikowany do badania TIES03 przezskórnego implantowalnego systemu wypróżniania Ostom Cure (TIES).® 64-letniej kobiecie z Wielkiej Brytanii z powodzeniem i bez żadnych komplikacji wszczepiono port TIES podczas zabiegu, który trwał mniej niż godzinę. „Postrzegamy rozwiązanie TIES® jako potencjalną zmianę dla pacjentów z ileostomią zapewniającą im lepszą jakość życia” — mówi prof. David Jayne, który przeprowadził zabieg w szpitalu St. James w Leeds. Kontynuuje: „Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w badaniu TIES® C03, w ramach programu NIHR MedTech in Surgical Technologies, aby przeprowadzić dokładną ocenę tej niezwykle obiecującej nowej technologii. Istnieje duże zapotrzebowanie na urządzenie TIES® ze strony naszych pacjentów, ale musimy mieć pewność, że jest ono bezpieczne i skuteczne. W badaniu TIES® C03 będziemy mogli monitorować i śledzić wydajność rozwiązania TIES®, co jest dla nas absolutnie kluczowe. Dobre samopoczucie i bezpieczeństwo naszych pacjentów to nasze najważniejsze cele”. Pacjenci będący kandydatami do badania TIES® zazwyczaj cierpią na wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub inne dziedziczne choroby jelit, ale jedocześnie bardzo często są młodzi i aktywni. Rozwiązanie TIES® pozwala kontrolować i monitorować uprzednio wykonaną ileostomię. W Europie około 22 000 pacjentów rocznie ma wykonywany ten zabieg, a szacuje się, że łącznie takich osób jest obecnie 260 000. Zabieg TIES® będzie dostępny zarówno dla nowych, jak i uprzednio wykonanych ileostomii. „Rozwiązanie TIES® nie odwraca ileostomii, ale może przywrócić swobodę i prawie normalne życie osobom z przewlekłą chorobą” — stwierdza dyrektor generalny OstomyCure AS, dr Ben Broennimann i kontynuuje: „Jesteśmy przekonani, że system TIES® jest skuteczne, a sposób wydalania treści, który oferuje, będzie stanowić ogromną poprawę jakości życia pacjentów. Wraz z rozpoczęciem naszego wieloośrodkowego badania 200 pacjentów, głównie w Wielkiej Brytanii i Szwecji, zamierzamy naukowo udowodnić nasze twierdzenie”. „Wierzymy również, że będziemy w stanie określić ilościowo znaczące korzyści ekonomiczne dla zdrowia dla rozwiązania TIES® w porównaniu z tradycyjnymi systemami worków” — kontynuuje dr Ben Broennimann.  Dodaje: „Około 60% pacjentów z ileostomią doświadcza dziś często poważnych problemów skórnych, a także wycieków, niepożądanych zapachów i ogólnego dyskomfortu. Rozwiązanie TIES® pozwala na szczelne zamknięcie stomii bez kontaktu ze skórą, co powinno znacznie zmniejszyć te problemy”.

Informacje o OstomyCure AS:

OstomyCure AS to firma zajmująca się technologią medyczną z siedzibą w Oslo w Norwegii. Firma opracowuje rewolucyjną technologię o nazwie Transcutaneous Implant Evacuation Solution (Przezskórny implantowalny system wypróżniania), czyli system TIES®. System TIES® jest wynikiem wieloletnich badań i zastosowania najnowszej technologii produkcji 3D. Został opracowany i wyprodukowany zgodnie z normami regulacyjnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom. Firma otrzymała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 13485:2016, załącznik II dla wyrobów medycznych. System TIES® posiada oznaczenie CE od czerwca 2016r. OstomyCure działa na rynku, którego wartość szacuje się na 2 miliardy dolarów rocznie. Instytut National Institute for Health Research (NIHR) jest największym w kraju fundatorem badań w dziedzinie ochrony zdrowia. Instytut NIHR:

  • Finansuje, wspiera i organizuje wysokiej jakości badania, które przynoszą korzyści funduszowi NHS, zdrowiu publicznemu i opiece społecznej
  • Angażuje pacjentów, opiekunów i społeczeństwo w celu poprawy zasięgu, jakości i wpływu badań
  • Przyciąga, szkoli i wspiera najlepszych naukowców w celu sprostania złożonym wyzwaniom w zakresie zdrowia i opieki w przyszłości.
  • Inwestuje w światowej klasy infrastrukturę i wykwalifikowanych pracowników, aby przełożyć odkrycia na poprawę opieki i usług
  • Współpracuje z innymi publicznymi sponsorami, organizacjami charytatywnymi i przemysłem, aby zmaksymalizować wartość badań dla pacjentów i gospodarki

Instytut NIHR został założony w 2006 roku w celu poprawy stanu zdrowia i komfortu życia obywateli dzięki prowadzonym badaniom. Jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Oprócz swojej roli krajowej, instytut NIHR wspiera badania zdrowotne na rzecz mieszkańców w krajach o niskim i średnim dochodzie, korzystając z pomocy rządu Wielkiej Brytanii. Dane kontaktowe: Dr Johan Järte, M.D. Dyrektor generalny
OstomyCure AS
Email: jjaerte@ostomycure.com

Leave a reply