CERTYFIKACJA ISO DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH

System zarządzania jakością ISO 13485:2016

Uznana na całym świecie norma ISO 13485, opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, reprezentuje wymagania prawne dotyczące kompleksowego systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania i produkcji wyrobów medycznych.

 • W 2011 roku firma otrzymała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 13485 dla wyrobów medycznych.
 • System TIES® otrzymał oznakowanie CE w czerwcu 2016 r. Aby spełnić dodatkowe wymagania wynikające z nowego europejskiego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR), trwa rozszerzone badanie kliniczne obejmujące do 200 pacjentów, mające na celu zebranie większej ilości danych na temat działania, użyteczności, jakości życia i ekonomiki zdrowia.
 • Rozwiązanie TIES jest wynikiem wielu lat badań połączonych z najnowszą technologią produkcyjną 3D. Zostało opracowane i wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom.
 • OstomyCure działa na rynku, którego wartość szacuje się na 2 miliardy dolarów rocznie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU UZYSKANIA DOSTĘPNEJ DOKUMENTACJI

Dlaczego warto wybrać OstomyCure

To ludzie sprawiają, że OstomyCure jest tym, czym jest, i jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięć naszej kadry.
Wszyscy pracujemy razem, aby pomóc naszym pacjentom w powrocie do zdrowia, zapewniając przełomowe rozwiązania medyczne związane z ileostomią.

 • Brak wycieków, nieprzyjemnych zapachów i wypadków

  Pokrywka TIES uszczelnia TIES Port za pomocą klapki, którą można otwierać i zamykać, aby opróżnić stomię.

 • Poprawa ekonomiki zdrowia

  Szacuje się, że pacjenci ze stomią wydają około 3000 EUR rocznie na worki stomijne i inne materiały eksploatacyjne.

 • Lepsza jakość życia

  Celem jest przywracanie pacjentom jakości życia przy użyciu najnowszych technologii, bez kompromisów w zakresie jakości i bezpieczeństwa.

 • Brak stałego worka stomijnego

  Brak stałego worka oznacza mniejsze ryzyko podrażnienia skóry, infekcji i innych niedogodności.

 • Prostsze życie

  Przełomowy system ileostomii TIES pomaga pacjentom ze stomią odzyskać kontrolę i prowadzić bardziej beztroskie życie.

 • Niższe ryzyko przepukliny

  Wczesne wskazania, że rozwiązanie TIES zmniejsza ryzyko przepukliny okołostomijnej

CO MÓWI NASZ ZESPÓŁ KIEROWNICZY I PACJENCI