Poprawa ekonomiki zdrowia

Szacuje się, że pacjenci ze stomią wydają około 3000 EUR rocznie na worki stomijne i inne materiały eksploatacyjne.

Więcej artykułów

  • Prostsze życie

    Przełomowy system ileostomii TIES pomaga pacjentom ze stomią odzyskać kontrolę i prowadzić bardziej beztroskie życie.