POKRYWKA TIES®

POKRYWKA TIES®

Brak stałej torebki, co pozwala na większy poziom swobody i kontroli.

Pokrywka TIES Lid – pokrywka portu, wielokrotnego użytku

TIES Lid to zdejmowana pokrywka mocowana do implantu TIES Port. Używana jest do uzyskania stomii kontrolowanej po zrośnięciu się jelita z implantem i całkowitym zagojeniu. Pokrywka posiada okienko zabezpieczające, które można przesunąć na bok, aby otworzyć otwór w centralnej części pokrywki w celu opróżnienia zawartości jelit bez konieczności zdejmowania pokrywki z portu. Pokrywka TIES Lid nadaje się do wielokrotnego użytku i może być czyszczona w ten sam sposób, co stabilizator. Pokrywkę należy wymieniać co tydzień.